Καταδρομική το ΣΚ 3-4 Οκτώβρη Θεσσαλονικέων προς τα αδέρφια μας στην Αθήνα με μια διανυκτέρευση.